Συνεργασίες

Όραμα και Αφοσίωση

Συνεργασία με ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Η Filippos Healthcare τηρώντας την πολιτική ποιότητας που έχει θεσπίσει για την λειτουργία της αναπτύσσει συνεργασίες με έγκριτους οργανισμούς για την επίτευξη των στόχων της. Είμαστε υπερήφανοι για την συνεργασία της Filippos Healthcare, από τον Ιούλιο του 2020, με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός νέου καινοτόμου προϊόντος για εφαρμογή στην νευροχειρουργική με το σύστημα TALOS. Έγινε σύμπραξη για την προώθηση και διάθεση, στα πλαίσια συνεργατικού ερευνητικού έργου της Δράσης του ΕΣΠΑ: «Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

DHMOKRITOS
ESPA_2016

Συνεργασία με Arkodia Business

Η συνεργασία μας με την Arkodia Business Ltd. αφορά στην εμπορία και διάθεση του προϊόντος Palos-οδηγός προεγχειρητικού σημειακού εντοπισμού.

ISO9001-2015
ISO13485-2016