Έρευνα & Ανάπτυξη

Η πορεία στην επιτυχία

Υψηλή εξειδίκευση στην βιοϊατρική τεχνολογία.

Οι διαδικασίες που έχουμε εφαρμόσει, η συνεργασία μας με Έγκριτους Οργανισμούς στα πλαίσια οριοθετημένων προγραμμάτων, και η συμμόρφωσή μας με τις απαιτήσεις των Αρμόδιων Φορέων, εξασφαλίζουν την ανάπτυξη ασφαλών λύσεων. Το τμήμα Ανάπτυξης και Έρευνας της Φίλιππος Healthcare, έχει ήδη συνεργαστεί με επιτυχία στα πλαίσια του Έργου TALOS-Bio, με την επιστημονική ομάδα του Ερευνητικού Κέντρου «Δημόκριτος».